Student No :
Name :
Surname :


        
 

    Exam Result - EPS 101: Beginners-Elementary 

                       EPS 102: Elementary-Pre-Intermediate
                       EPS 103: Pre-Intermediate-Intermediate  
                       EPS 104: Intermediate
                       PROF.  : You have the right to sit the Proficiency Test on Thursday  (19/11/2014).                                 
                                    Please check the website http://sfl.emu.edu.tr to see your exam room. 
 

    Sınav Sonucu - EPS 101: Baslangıç ve İlk Düzey
                        EPS 102: İlk Düzey ve Orta Alt Düzey
                        EPS 103: Orta Alt Düzey ve Orta Düzey
                        EPS 104: Orta Düzey
                        PROF.   : Perşembe (19/11/2014) günü yapılacak olan Yeterlik Sınavı'na girmeye hak kazandınız.

                                      Sınav salonunuz için lütfen http://sfl.emu.edu.tr web sayfasını kontrol ediniz.